Spolupráce s LINET

Nejnovější technologie pro funkční diagnostiku plic pomůže při léčbě těžkého průběhu COVID-19

V nejbližších dnech pět špičkových přístrojů Elektrické impedanční tomografie (EIT), které pomohou optimalizovat umělou plicní ventilaci u pacientů s těžkým průběhem COVID-19, dorazí do Česka. Zařízení, jako jedno z prvních pracovišť v ČR již využívá oddělení KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN). Na koordinaci projektu, jenž je jedním z výsledků práce specializovaného týmu CoVpoint složeného ze zástupců agentury CzechInvest, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zdravotnictví, se podílí MUDr. Michal Otáhal, Ph.D. z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN, MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Robin Čumpelík z odboru komunikace a krizového řízení Ministerstva průmyslu a obchodu a Martin Ričl ze společnosti LINET.

EIT je nejnovější funkční zobrazovací metoda pro diagnostiku plic, která bez negativních efektů (jako je například rentgenové záření) dokáže v reálném čase mapovat distribuci vdechovaného vzduchu do jednotlivých plicních regionů a okamžitě tak informovat i o efektu léčby. „Částečnou alternativou k EIT může být CT vyšetření. Vzhledem k radiační zátěži pacienta i nutnosti transportu je však možné jej použít pouze omezeně, jednou denně. Vyšetření pomocí EIT probíhá kontinuálně u lůžka a nevyžaduje v době COVID nákazy riskantní převoz pacienta,“ vysvětluje MUDr. Michal Otáhal.

„Na výzkumu vývoji tohoto řešení se kromě odborníků z České republiky podílejí i přední světoví experti. Pulmonolog Prof. Marcelo Amato M.D., Ph.D. z Univerzity Sao Paulo je světově uznávaným odborníkem ve ventilační péči, který s námi spolupracuje. Minulý týden jsme odvysílali na toto téma odborný webinář, kde byl hlavním přednášejícím právě Prof. Marcelo Amato a zúčastnilo se ho 350 posluchačů. Kromě zájemců z České Republiky ho sledovali zájemci doslova z celého světa.“ dodává MUDr. Mikuláš Mlček z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Společnost LINET, která jeden z prvních přístrojů tohoto druhu v ČR zakoupila a zapůjčila odborníkům z VFN, se už několik let podílí na výzkumu využití EIT společně s platformou lůžek pro intenzivní péči Multicare. „Jako první na světě jsme nabídli klasická lůžka pro intenzivní péči s možností tzv. automatického laterálního náklonu ložní plochy (ALT) až do 30ti stupňů. Na základě diagnostiky EIT, lůžko umožňuje pacienty polohovat dle jejich individuálních potřeb. Poloha těla během umělé plicní ventilace je velmi důležitá, ovlivňuje totiž velkou měrou plicní mechaniku. Naše řešení umožňuje každého pacienta polohovat podle jeho individuálního aktuálního stavu a získat z tohoto polohování pro pacienta v kritickém stavu co největší užitek,“ říká Martin Ričl, vedoucí klinického výzkumu ve společnosti LINET.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví hledá prostředky pro zakoupení těchto přístrojů a jejich zavedení do provozu do dalších nemocnic. Po pražské Všeobecné fakultní nemocnici by se mělo jednat o Fakultní nemocnici Hradec Králové, Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně a Fakultní nemocnici v Ostravě – tedy centra, kde budou ležet pacienti s nejtěžším průběhem COVID-19. „Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje vývoj a výrobu respirátorů i další technologie proti COVID-19. Těší nás, že české firmy vyvíjejí světově unikátní řešení, které nám pomohou nastalou situaci zvládnout lépe. Jsme rádi, že z pozice MPO je můžeme podpořit z programu Czech Rise Up, Country for the Future a TREND,“ říká náměstek ministra Petr Očko. „Snažíme se propojovat know-how českého průmyslu a start upů s aktuálními prioritami České republiky v souvislosti s šířením COVID-19. Za tímto účelem jsme zřídili platformu CovPoint.org. Byl také spuštěn virtuální hackathon Czech Rise Up Hackathon – Hack the Crisis, s cílem urychlit realizaci vybraných projektů vzhledem k současné situaci,“ dodává krizový manažer a koordinátor Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Robin Čumpelík.image/svg+xml SVG Layer Created with Sketch. Group Created with Sketch. Coding #2 Created with Sketch. Chech_republic@2x Created with Sketch. uk@2x Created with Sketch. Group Created with Sketch. Group Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Group Created with Sketch. Group 3 (2) Created with Sketch. SVG Layer Created with Sketch. SpojujemeČeskovbojiprotiCovid-19 Created with Sketch. Created by Chanut is Industries from the Noun Project Group Created with Sketch.